search instagram arrow-down

Hersenspinsels

CADEAUBON

Wil je een les of workshop weggeven? Neem dan contact op met jouw wensen zodat ik een cadeaubon voor je kan maken.

Heb je een cadeaubon ontvangen? Stuur dan een e-mail naar bhaskarayayoga@hotmail.com met jouw voor- en achternaam zodat ik jouw tegoed in een account kan aanmaken.

Zodra je account is aangemaakt met jouw tegoed krijg je bericht ter bevestiging en kun je jouw tegoed besteden door in het lesrooster de les te kiezen.

volg ons op SOCIAL MEDIA

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden voor het volgen van lessen bij Bhaskaraya Yoga.

Klik hier voor de privacy verklaring omtrent het verwerken van klant gegevens bij Bhaskaraya Yoga.

© Alle foto’s gebruikt op deze website zijn persoonlijk eigendom.

(Nederlands)

Een prachtige vorm van bewegen ontwikkeld door Joseph Pilates geboren in 1883 te Monchengladbach, Duitsland. Doordat Joseph zelf vele lichamelijke klachten en ziektes kende maar een heel sterke geest was hij zeer geïnteresseerd in anatomie en het bewegen van het menselijk lichaam. Om zichzelf krachtiger te maken maar juist ook andere mensen te helpen ontwikkelde hij verschillende oefeningen deed hij aan gymnastiek, bodybuilding en duiken.

In 1912 verhuisde Joseph naar Engeland om te werken als bokser, circus artiest en zelfverdedigingstrainer. Toen hij tijdens de eerste wereldoorlog als Duitser in Engeland als ‘vijandige buitenlander’ in een kamp werd opgesloten besloot hij daar zijn oefeningen verder te ontwikkelen. Verhalen gaan dat de mensen die in zijn gedeelte van het kamp verbleven er sterker uit kwamen. Hiervan zijn echter geen goede bewijzen.

In 1926 emigreerde hij naar New York en opende daar samen met zijn vrouw Clara een studio om zijn oefeningen aan dansers, acteurs en atleten te doceren hij noemde het Contrology. Hiervoor creëerde hij ook zijn bekende apparatuur, ook wel apparatus genoemd, als ook apparatuur dat aan ziekenhuis bedden bevestigd konden worden zodat bedlegerige patiënten toch hun beweging kregen.

De Pilates Methode zoals ontwikkeld door Joseph is een oefenmethode voor het hele lichaam. In de methode wordt gewerkt naar het vinden van de ultieme balans tussen lichaam en geest en de samenhang tussen kracht, souplesse en controle. Het centrum van kracht (Powerhouse) ofwel buikspieren, rugspieren en bekken is het punt van waaruit je alle oefenen doet. Dit resulteert in een krachtig, soepel lichaam en gestroomlijnde spieren, een juiste houding en een groter bewustzijn van je lichaam.

Joseph Pilates geloofde dat het correct uitvoeren van oefeningen, lettend op lichaam en de houding, in verschillende posities om zo het hele lichaam te kunnen trainen. Zes elementen die gebruikt worden zijn van groot belang: Concentratie (met volle aandacht en toewijding trainen om maximaal resultaat te behalen), Centreren (werken vanuit je Powerhouse, het centrum van kracht), Controle (Gecontroleerd de oefeningen uitvoeren), Precisie (exacte plaatsing van de gewrichten ten opzichte van elkaar en een juiste balans van alle spieren), Vloeiende bewegingen (Vloeiende aaneengeschakelde bewegingen zodat de energie moeiteloos door het lichaam kan stromen), Ademhaling (een correcte ademhaling om de long capaciteit te vergroten). De ademhaling die gebruikt wordt bij Pilates is de flankademhaling. Hierbij activeer je de buikspieren, rugspieren en bekkenbodem. Terwijl je deze actief aangespannen houd voor zo’n 12-20% adem je via de ribben.

Pilates is toegankelijk voor iedereen, jong of oud, topatleet of niet. Voor iedereen die bewuster met het lichaam wil werken, de spieren in balans brengen, zich fitter voelen en de houding wil verbeteren. Pilates is een vorm van training die door veel artsen, fysiotherapeuten en chiropractors wordt erkend. Het kan gedaan worden om preventief te werken maar ook bij revalidatie, na het beëindigen van een reguliere behandeling.

Het trainingsresultaat bij het regelmatig beoefenen van Pilates is: Een sterk en slank lichaam. Verbeteren en beheersen van lichaam. Voorkomen van of snelle genezing van blessures. Revalidatie na een operatie of blessure. Uitdaging in de sportroutine. Ideaal als alternatief van reguliere training die te zwaar wordt ervaren of i.v.m. hoge bloedruk, diabetes, osteoporosis, scoliosis, zwaarlijvigheid, chronische rugklachten etc.

Pilates heeft twee boeken uitgebracht: Your Health: A corrective system of exercising that revolutionizes the entire field of physical education in 1934, en Return to life through contrology in 1945.

Om Shanti.

———————————————————————–

(English)

A beautiful form of movement created by Joseph Pilates born in 1883 Monchengladbach, Germany. Because Jospeh himself had physical problems and diseases but a very strong mind het became very interested in anatomy and the movement of the human body. To make himself stronger but also help other people he developed different exersizes practiced gymnastics, bodybuilding and diving.

In 1912 he moved to England to work as a boxer, circusartist and self defence trainer. When he got locked up in camp during first world war as a German in England as ‘hostile foreigner’ he desided to develop his exercizes much further. Stories go that the people who stayed with him in de camp were much stronger when they were released then others. No proof has been found or noted.

In 1926 het emigrated to New York and opened a studio with his wife Clara to teach his exercizes to dancers, actors and athletes whih he called Contrology. He also created for this workout his well known training equipment called Apparatus. Also some equipment was made to attach to hospital beds to help bedridden patients to still get some exercize.

The Pilates Method as created by Joseph is a practice for the whole body. In this method you work toward finding a perfect balance between body and mind and the consistency of strength, flexibility and control. The centre of power (Powerhouse) or your abdominal muscles, back muscles and pelvis is the point from which you work in all exersizes. This results in a strong, flexible body and streamlined muscles, a right posture and more awareness of your body.

Joseph Pilates believed that correct practicing of the exersizes, always keeping the body and posture in mind, in many different poses to train the body. Six elements are always used and of great importance: Concentration (giving full attention and dedication to the training to get maximum result), Centering (working from the Powerhouse, the centre of your strength), Control (controlled performing of exercizes), Precision (exact placing of the joints and the right balance in the muscles), Flowing movements (Every movement should smoothly follow the other so the energy is effortless and flows through the body), Breathing (a correct way of breathing to enlarge lungcapacity). The breathing used in Pilates is  flank breathing. You activated the abdominal muscles, the back muscles and the pelvic floor for about 12-20% and breath to the ribcage.  

Pilates is available to everyone, young or old, athlete or not. For everybody who want to create awareness within the body, tone and balance the muscles, feel fit and have a better posture. Pilates is a form of training which is recognized by doctors, physio therapists and chiropractors. You can start Pilates to prevent injuries but also to rehabilitate, after the regular treatment has ended.

The results of regulary practicing Pilates gives you: Strong and slim body. Improve and control the body/posture. Prevent of heal injuries. Rehabilitation after surgery of injuries. Challenge within your normal routine of workout. Ideal as alternative when you can’t do regular exercizes because of high bloodpressure, diabetes, osteoporosis, overweight, chronical backpain etc.

Pilates also created to books: Your Health: A corrective system of exercising that revolutionizes the entire field of physical education in 1934, en Return to life through contrology in 1945.

Om Shanti.

pilates1

(afbeelding via google: mat Pilates)

Geef een reactie
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: