search instagram arrow-down

Hersenspinsels

CADEAUBON

Wil je een les of workshop weggeven? Neem dan contact op met jouw wensen zodat ik een cadeaubon voor je kan maken.

Heb je een cadeaubon ontvangen? Stuur dan een e-mail naar bhaskarayayoga@hotmail.com met jouw voor- en achternaam zodat ik jouw tegoed in een account kan aanmaken.

Zodra je account is aangemaakt met jouw tegoed krijg je bericht ter bevestiging en kun je jouw tegoed besteden door in het lesrooster de les te kiezen.

volg ons op SOCIAL MEDIA

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden voor het volgen van lessen bij Bhaskaraya Yoga.

Klik hier voor de privacy verklaring omtrent het verwerken van klant gegevens bij Bhaskaraya Yoga.

© Alle foto’s gebruikt op deze website zijn persoonlijk eigendom.

(Nederlands)

Wat is de ware motivatie voor mij om Yoga te beoefenen en docent te zijn?

Een geweldige vraag vanuit het huiswerk voor de Yin Yoga teacher training. Ik beoefen Yoga al voor een lange tijd af en aan sinds mijn 15e, zoekend naar filosofie, het lezen van spirituele werken, het volgen van seminars, andere lessen en zelfs een Reiki master 1 opleiding welke ik denk weer terug in het leven te brengen omdat het zijn weg weer teruggevonden heeft.

Mijn inspiratie om Yoga te gaan beoefenen kwam van Madonna. Ik heb lessen gevolgd, zelfstudie (DVD’s, Internet) ik ben op verschillende plekken geweest maar ben nooit echt tot het ware hart gekomen tot wat ik wilde bereiken in mijn Yoga beoefening. Toen ik in 2013 een wat moeilijkere periode doormaakte, persoonlijk, werk etc. en mijn manager mij vertelde dat ik nog veel vakantie uren had en deze wel op moest nemen omdat deze anders verloren zouden gaan, besloot ik naar India te gaan voor een Vipassana meditatie cursus omdat ik met die vrije tijd iets nuttigs wilde doen in de vorm van body&mind, Yoga of meditatie. Vipassana werd het en gedurende 10 dagen van complete stilte en gelukzaligheid kwam ik tot een verhelderende conclusie dat wat ik toen deed me nooit heel gelukkig zou gaan maken en het vaak ook oppervlakkig was. Ik besloot bij terugkomst mijn Yoga beoefening serieuzer op te pakken. Ik vond een fijne plek met een goede leraar die zeer inspirerend was. Ik bleef voor de 10-daagse en andere Vipassana meditaties gaan welke mij hielpen mijn geest helder te houden en kalmte en rust te vinden.

Toen ik mij probeerde te bedenken wat ik wilde gaan doen als beroep merkte ik dat wat ik op dat moment niet voor altijd zou zijn en ik raakte lichtelijk in paniek over wat dan de volgende stap zou moeten zijn, ga ik terug en word ik weer bloemist? Of ga ik een heel andere richting op? Misschien moet ik gaan lesgeven? Op een dag tijdens mijn pauze kwam het heel helder naar boven dat ik iets met Yoga moest gaan doen. Het gaf mij een geweldig gevoel en anderen ook. Wat als ik mijn ervaring kan delen en mijn enthousiasme kan doorgeven? Mijn hart werd licht en het voelde als de perfecte stap die ik moest nemen. Ik besloot een Hatha Yoga teacher training te volgen voor een goede basis en te zien wat het mij zou brengen. Maar zodra ik terugkwam van de opleiding werd er gevraagd of ik les zou willen geven. Het voelde alsof het zo moest zijn en ik gaf naast mijn huidige baan een paar lessen per week. Binnen een paar maanden werd er steeds vaker gevraagd of ik les kom geven en ik raakte verward want mijn plan was om langzaam een dag minder te gaan werken en dan lessen uit te breiden en wellicht helemaal nooit fulltime. Maar toen kwam er een aanbieding voor een x-aantal lessen welke mij financieel genoeg zouden ondersteunen, en ik geloof niet in toeval. Ik heb heel even getwijfeld omdat het een spannende stap was, niet alleen voor mij maar ook mijn partner. Maar toen heb ik het besluit genomen om te stoppen als visual merchandiser omdat ook de discussies of een jurk nu blauw of zwart moest zijn niet meer logisch waren terwijl ik met veel liefde nog steeds mooie sferen kon maken om mensen te inspireren. Het was ook geen vaarwel wie weet wat de toekomst brengt.

Ik heb mijzelf een jaar gegeven om te proberen wat alles mij brengt, om zelf dieper in de filosofie te duiken, meer studies te doen, mijn eigen beoefening te verdiepen, seminars te volgen of lessen te nemen etc. Ik zie wel hoe lang het duurt en wat er allemaal langs komt en of het mijn persoonlijk genoegen geeft omdat ik geloof dat je alleen zelf voor je eigen geluk kan zorgen, geen ander kan dit voor jou doen.

Ik kan eerlijk zeggen dat ik een enorme dankbaarheid voel vanuit mijn studenten welke langer aanhoud dan het aanschaffen van een nieuwe trui. Het motiveert mij om er altijd het beste van te maken, te blijven studeren en leren omdat je nooit klaar bent als student en het opdoen van kennis en bewustwording. Ik leer net zoveel van mijn studenten als zij van mij. Het zorgt dat ik groei en steeds nieuwsgierig blijf. Ik laat de studenten mij een beetje sturen naar wat nodig is en waar behoefte aan lijkt te zijn, welke stap er genomen moet worden zonder controle te verliezen over wie ik ben en waar ik voor sta.

Moge alle wezens gelukkig zijn.

Om Shanti.

———————————————————————————————————–

(English)

What truly motivates me to do yoga or be a teacher?

Great question within the Yin Yoga teacher training homework. I’ve been practicing Yoga for a long time now off and on since i was 15, finding out about philosophy, reading spiritual works, following seminars, classes and even a Reiki master 1 education which i’m thinking about bringing back to life again as it seems to find it’s way back.

My inspiration to begin my practice with Yoga was because Madonna did it. I tried classes, selfstudy (DVD, internet) went different places but never really got to the real heart of why i wanted to practice Yoga. When i had some difficulties in 2013 personal, work, etc. and when my manager told me i had so many holiday days left and i needed to take them otherwise they would get lost. I decided to go to India for a Vipassana meditation discourse because i wanted to spend my time doing something for the body or mind, eigther a yoga retreat or whatever. Vipassana it was and during the 10 days of complete silence and bliss i got a revelation for myself that what i was doing will never make me happy and is often very superficial. I decided that when i came back to Holland i wanted to go and start my Yoga practice again and this time more seriously. I found a great place with a wonderful teacher who was very inspiring. I kept going for one day or 10-day Vipassana meditation discourses and that also helped me to clear my mind or sometimes just calm down.

When i was thinking about what i wanted to do as a profession i noticed that what i was doing will not last forever and i got a little stressed out to find out what i could do, go back to being a florist? Or again go another direction? Maybe teaching is an option? One day during my lunch break it came to me very clearly that Yoga is what makes me feel awesome and that it makes other people feel the same. What if i can transfer my enthousiasm and the knowledge i gained towards others? My heart warmed and it felt like the perfect step to take. I decided to follow a Hatha Yoga teacher training and then see what that brings me. But as soon as i came back from that training i got the opportunity to start teaching classes. That felt like it was meant to be and i accepted it and taught a few classes next to my other fulltime job. Within a few months i got more requests to teach in other places. I was confused again because i planned to teach a few classes, then slowly work one day less and get some more classes and slowly go into the Yogic world or maybe even never fulltime. But then an offer came, and i don’t believe in coincidences, to teach quite a few classes which would financially support me enough. I doubded for a little while, cause it was a scary step to take not only for me but my partner as well. But then i took the bold step to stop working as a visual merchandiser because for me the talks about if a dress needed to be blue or black were not making sense to me anymore even though i loved creating an atmosphere and inspire other people that way. It wasn’t saying goodbye forever who knows what the future will bring.

I told myself to give it a least a year to try teaching Yoga classes (and more) and go deeper into the studies, finding more education about it, deepening my own practice, follow more seminars and discourses etc, and then see if this is what will endure or if it will bring me personal statisfaction because you can only make your own happiness, nodbody else can do it for you.

I can honestly say that i feel such gratefullness coming from my students which lasts longer than buying a new sweater. This gives me the motivation to make the best out of it, to keep studying and learning for i think that no person is ever done learning and gaining knowledge and awareness. I learn as much from my students as they learn from me. It makes me grow and become more curious. I let the students guided me a little to find what is needed which steps need to be taken without losing control over who i am and what i stand for.

May all being be happy.

Om Shanti

wall-plank

(picture: Wall plank)

Geef een reactie
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: