search instagram arrow-down

Hersenspinsels

CADEAUBON

Wil je een les of workshop weggeven? Neem dan contact op met jouw wensen zodat ik een cadeaubon voor je kan maken.

Heb je een cadeaubon ontvangen? Stuur dan een e-mail naar bhaskarayayoga@hotmail.com met jouw voor- en achternaam zodat ik jouw tegoed in een account kan aanmaken.

Zodra je account is aangemaakt met jouw tegoed krijg je bericht ter bevestiging en kun je jouw tegoed besteden door in het lesrooster de les te kiezen.

volg ons op SOCIAL MEDIA

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden voor het volgen van lessen bij Bhaskaraya Yoga.

Klik hier voor de privacy verklaring omtrent het verwerken van klant gegevens bij Bhaskaraya Yoga.

© Alle foto’s gebruikt op deze website zijn persoonlijk eigendom.

De laatste loodjes

(Nederlands)

Het jaar is bijna voorbij. Kerst is gevierd en we maken ons weer op om er met een knal uit te gaan!

Die laatste loodjes aan het einde van het jaar maken je vaak snel geïrriteerd, prikkelbaar en soms zelfs gestrest… er moet nog zoveel gebeuren en waar blijft de tijd? We rennen achter de feiten aan en nemen niet meer volledig de tijd voor onszelf. De sport- en yogascholen zijn vaak een stukje rustiger tijdens de decembermaand. Iedereen is druk met andere bezigheden.

De mensen die toch de moeite voor zichzelf nemen om te komen vertellen vaak dat ze wat moe en lusteloos raken en dat ze aan het einde van de les in ieder geval weer een stukje meer ontspannen naar huis gaan. Dat is altijd heel dankbaar om te horen. Je doet als docent dat wat voor jou goed voelt. Je bedenkt wat je de mensen in jouw les wilt meegeven en soms voel je dat ook aan, bewust maar soms ook onbewust. Dan gebruik je net die woorden die passend zijn op het moment. Toeval bestaat niet daar geloof ik heilig in.

Deze laatste week leek in mijn lessen het thema ontspannen, ademen en ervaren hoe het lichaam zich op dìt moment beweegt, bevind of voelt. Dit komt altijd wel terug in de les maar het voelde alsof deze week de nadruk niet genoeg hierop kon zijn. Soms is herhaling fijn. Elke houding in de yoga, welke vorm dan ook, voelt elke keer weer anders. Geen dag is hetzelfde, het lichaam veranderd, constant. En zo mag je het ook ervaren. Hoe voelt jouw lichaam op dit moment? Niet gisteren, niet morgen… hoe voelt het nú?

In elke vorm van Yoga en meditatie leer je bewust te worden van lichaam en geest. Langzaam verken je het met volle aandacht, tenminste als dat lukt. In deze donkere maanden is het lastiger om hierop gefocust te blijven. Er komen zoveel dingen op ons af en dat zorgt ervoor dat we ons soms oververmoeid voelen. En juist dan moet je de tijd voor jezelf nemen. En nee je hoeft niet persé naar de les te komen, je kunt ook thuis jouw ontspanning vinden. Als je vaker een les hebt bezocht heb je vast dingen onthouden of meegekregen waarmee je iets kan. Maar mijn idee is dat als je in een les bent je jezelf volledig kunt overgeven aan de instructies van de docent dan hoef je even niet te denken, alleen maar te doen. Dan kan je geest iets meer ontspannen en horen, zien of voelen wat er in het lichaam gaande is wat het lichaam nodig heeft.

Ik wens iedereen een heel mooi nieuw jaar toe, blijf open voor wat wordt aangediend. Blijf luisteren naar wat het lichaam nodig heeft. Ontspan, geef het tijd, met altijd weer het idee dat het de eerste keer is. Open en ontvankelijk.

Om Shanti.

——————————————————————————————————-

The last bits

(English)

The year is almost over. Christmas has been celebrated en we are getting ready to go out with a big bang!

Those last bits at the end of the year can make you a little irritated, excitable and sometimes even stressed… so many things have to be done and the time seems to fly by. We get overtaken by events and don’t give a little of our time to ourselves. The gym and yogaclasses are a bit more quiet during the holiday season. Everybody is busy with other things.

Those who do take some time for themself often tell me they are restless and tired bit feel more at ease and a little more relaxed when they leave again for home. As a teacher that’s a great compliment to hear. You always do what feels best for you. You always think about what you want to share with your students and sometimes you feel what is the right thing to say, sometimes concious and sometimes unconcious. You just use the right words suitable for the moment. Coincidence doesn’t exist is what i believe really strongly.

In this last week it seemed a theme in my classes about relaxation, breathing and experiencing what the body feels like at thís moment, and how does it moves. This is always present in my class but it felt as if this week there was an emphasis on this. Sometimes repetition is nice or comforting. Every yoga pose, which form of yoga you practice, feels different every time. Not one day is the same, the body changes, constantly. And that is exactly how you may experience it. How does your body feel at this moment? Not yesterday, not tomorrow… how does it feel nów?

In every form of Yoga and meditation you learn to become concious about your body and mind. Slowly you discover with full conciousness, at least you try. In these dark months it is more difficult to stay focussed on your own experience. There are so many things that come your way and so many things we need to do we might become overtired. And exactly at that moment we should take some time to ourself. No i’m not saying you have to join a class, you can also find your own relaxation at home. If you have joined a class before you probably have learned or remembered something you can work with. But to my opinion if you join a class you can completely surrender to the instructions of the teacher and you won’t have to think so much, only do what is being asked. You can relax your mind and hear, see and feel what is going on within the body and what it needs at that moment.

I wish everybody a very beautiful new year, stay open to what is offered. Keep listening to what the body needs. Relax, give it time, always with a beginners mind. Open and receptive.

Om Shanti. 


(Afbeelding Supta Veerasana : sleeping warrior : full saddle)

Geef een reactie
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: