search instagram arrow-down

Hersenspinsels

CADEAUBON

Wil je een les of workshop weggeven? Neem dan contact op met jouw wensen zodat ik een cadeaubon voor je kan maken.

Heb je een cadeaubon ontvangen? Stuur dan een e-mail naar bhaskarayayoga@hotmail.com met jouw voor- en achternaam zodat ik jouw tegoed in een account kan aanmaken.

Zodra je account is aangemaakt met jouw tegoed krijg je bericht ter bevestiging en kun je jouw tegoed besteden door in het lesrooster de les te kiezen.

volg ons op SOCIAL MEDIA

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden voor het volgen van lessen bij Bhaskaraya Yoga.

Klik hier voor de privacy verklaring omtrent het verwerken van klant gegevens bij Bhaskaraya Yoga.

© Alle foto’s gebruikt op deze website zijn persoonlijk eigendom.

(Nederlands)

Dans van de Heer (Shiva)

Nata = danser; Raja = Heer/koning. Nataraja is een naam van Shiva, Heer van de Dans. Shiva is niet alleen de god van mystieke stilte, dood en vernietiging, maar ook Heer van de Dans. In zijn verblijf in de Himalaya op de berg Kailasa en in zijn huis in het zuiden van India, de tempel van Chidambaram, danst Shiva. De god schiep meer dan honderd dansen, sommige rustig en zacht, andere fel en verschrikkelijk. De meest bekende van deze schrikwekkende dansen is de Tandava, kosmische vernietigingsdans, waarin Shiva, vol woede tegen zijn schoonvader Daksa, die zijn geliefde Sati doodde, omringd door zijn gevolg (ganas) op een woest, opzwepend ritme, Daksa vernietigd en de wereld bedreigt. Shiva, Heer van de Dans is de inspiratie geweest voor schitterend beeldhouwwerk en bronzen beelden uit India.

De symboliek van de kosmische dans van Shiva gehuld in vlammen verbeeld de eeuwige scheppingscycli (samsara). De dag die overgaat in de nacht, en de nacht die wordt ingewisseld door een nieuwe ochtend. De boom die in de herfst blad verliest met de belofte dat er in de lente weer nieuwe knoppen aan komen. Het geboren worden en het weer sterven van de mens. Uitingen van het eeuwige spel van Shiva. De dans van de opgang, de voortgang en de neergang in de micro- en macrokosmos, het leven dat wij als mens kennen en elke dag opnieuw beleven.

De naam Shiva komt van het Sanskriet woord “bevrijding” en bevrijding is wat Shiva Nataraja uitbeeld. Hij kan het passeren van de tijd en het vuur dat hem omringt niet tegenhouden maar hij kan vrede vinden middenin de chaos. Balancerend op de demon van avidya (onwetendheid) welke volgens sommige tradities staat voor de mens. In één hand houd hij een drum vast waarop hij het ritme van de tijd slaat. Een andere hand houd een hoornschelp vast welke het herhaaldelijk geluid OM vibreert welke door het hele universum klinkt. In een derde hand houd hij de vlam van vidya (kennis) welke het innerlijke licht van onze ware natuur weerspiegeld. Een van Shiva’s rechterhanden beeld de Abhaya Mudra (gebaar van onbevreesdheid) uit. En het is die onbevreesdheid die komt van het kennen van je ware zelf welke constant veranderd en sterft maar waarvan een energie komt die altijd binnenin huist en waarvan de pulsatie eeuwig waarneembaar is.

De krachtige en wonderschone houding is aan Shiva gewijd, Heer van de dans en de oorsprong van de bron van Yoga. Deze moeilijke evenwichtige asana ontwikkelt zelfbeheersing. Het maakt de beenspieren sterk en veerkrachtig. De schouderbladen ontwikkelen een grote beweeglijkheid en de borstkas opent zich volledig waardoor het hart zich opent voor alles dat zich mag aandienen. Al de wervels vinden baat bij het beoefenen van deze asana.

Niet voor niets krijgt deze houding van B.K.S. Iyengar het cijfer 58 qua moeilijkheidsgraad om uit te voeren (zijn waarderingen lopen van 1 tot 60). Wees zeker in het begin voorzichtig met de houding. Focus eerst op de balans en daarna op het achterover buigen van de wervelkolom en eventueel de voet richtig het hoofd brengen. Laat het lichaam het werk doen en niet de geest, forceer niets dat onprettig voelt pas dan zul je vorderen in jouw practice.

Om Shanti.

————————————————————————————————————————-

(English)

Lord of the dance pose (Shiva’s dance)

Nata = dancer; Raja = Lord/King. Nataraja is a name of Shiva, Lord of the Dance. Shiva is not only the god of mystic silence, death and destruction but also Lord of the Dance. In his residence in the Himalaya op mount Kailasa and in his house in south India, the temple of Chidambaram, Shiva dances. The god created more then one hunderd dances, some calm and soft, others raging and frightening. The most known terrifying dance is Tandava, the cosmic dance of distruction, in which Shiva, full of rage against his father-in-law Daksa, who killed his loved one Sati, dances surrounded by his court (ganas) to an inciting rhythm, distroying Daksa and threatening the world. Shiva, Lord of Dance is the inspiration to many statues and sculptures throughout India.

The symbolism of the cosmic dance of Shiva shrouded in flames shows the eternal creation cycles (samsara). The day transfering into night, and the night becoming a new morning again. A tree which loses it’s leaves in fall with the promise to blossom again in spring. The birth and death of humans. All expressions of the eternal game of Shiva. The dance of rising, progress and passing away of the micro- and macrocosmos, or life as we know it as humans and experience every day.

The name Shiva comes from the Sanskrit word “Liberation” and it is liberation that Shiva displays. He can’t stop the passing of time or the fire that surrounds him but het can find bliss within chaos. Balancing on the demon of vidya (ingnorance) which in some traditions symbolizes humans. In one hand he holds a drum on which he beats the rhythm of time. Another hand holds a conch shell, recalling the power of the sound of OM that reverbarates through the universe. In a third hand he holds the flame of vidya (knowlegde) which reveals the inner light of our true nature. One of Shiva right hands is held up in Abhaya Mudra (symbol of fearlessness). It is this fearlessness that comes from knowing one’s own nature, that though the mortal form you inhabit will hange and die, there is an energy within you what will continue on.

The powerfull and beautiful pose is dedicated to Shiva, Lord of the Dance and the true source of Yoga. This difficult balancing asana creates selfcontrol. It makes the legs stronger and more resilient. The shoulderblades develop a large scale of flexibility and the chest opens completely which enables the heart to open to whichever presents itself. All vertebrae’s find benefit while practicing this posture.

It’s not a surprise that B.K.S Iyengar gives this posture the grade 58 of difficulty to perform(his rating goes from 1 to 60). Especially in the beginning you must be carefull with this posture. First focus on balance and then practice the back bending of the spine and possibly bringing the foot to your head. Let the body do the work not your mind, never force yourself into the pose, or do anything that feels uncomfortable. Only then your practice will develop of progress.

Om Shanti.


(picture: Shiva Nataraja with all symbols i bought in India)

Geef een reactie
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: