search instagram arrow-down

Hersenspinsels

CADEAUBON

Wil je een les of workshop weggeven? Neem dan contact op met jouw wensen zodat ik een cadeaubon voor je kan maken.

Heb je een cadeaubon ontvangen? Stuur dan een e-mail naar bhaskarayayoga@hotmail.com met jouw voor- en achternaam zodat ik jouw tegoed in een account kan aanmaken.

Zodra je account is aangemaakt met jouw tegoed krijg je bericht ter bevestiging en kun je jouw tegoed besteden door in het lesrooster de les te kiezen.

volg ons op SOCIAL MEDIA

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden voor het volgen van lessen bij Bhaskaraya Yoga.

Klik hier voor de privacy verklaring omtrent het verwerken van klant gegevens bij Bhaskaraya Yoga.

© Alle foto’s gebruikt op deze website zijn persoonlijk eigendom.

(Nederlands)

Soms is stress nodig.

Stress is niet altijd slecht. We hebben stress nodig om te overleven, zonder stress zouden we sterven. Er is natuurlijk zoiets als te veel stress, eigenlijk is alles waar té voor staat niet goed (te zwaar, te heet, te koud etc.) we proberen niets te over-stressen. We proberen in Yoga altijd de juiste balans te vinden tussen wat te veel stress en te weinig is voor het lichaam. Vaak wordt er door vele yogadocenten gedacht dat spanning, compressie of stress in het lichaam een verkeerd teken is en dat we dat willen voorkomen. Stress in het lichaam is altijd aanwezig, wanneer je loopt, rent, zelfs zit of ligt. We hebben die stress nodig om het lichaam gezond te houden, spieren sterker te laten worden en zelfs de botten kunnen steviger raken. Druk (stress) in de gewrichten beïnvloed positief de gewrichtsvloeistof welke de beweging in de gewrichten vergemakkelijkt.

Wanneer we druk uitoefenen op de gewrichten, kraakbeen, bindweefsel, botten en gewrichtsbanden doen we dat altijd op een Yin wijze, langzaam en met alle voorzichtigheid. We brengen stress toe aan het weefsel om het eerst zwakker te maken zodat het naderhand kan helen, weer sterker kan worden en daarna de tolerantie die het kan verdragen vergroot. We hebben altijd rust tussendoor nodig om het weefsel de juiste tijd te geven te kunnen helen. We moeten nooit voor een langere periode stress aanhouden waarin het lichaam beschadigd kan worden. Soms weten we niet wanneer we het lichaam overbelasten bijvoorbeeld een specifiek gewricht of juist nooit een gewricht belasten en het ook niet sterker kan worden. In beide gevallen word het gewricht zwakker. Op een dag bevind je je in een pose of houding en zal het lichaam reageren waaruit een blessure het resultaat is. Handel altijd vanuit zorg en met aandacht wanneer je stress aan het lichaam toebrengt. Alle weefsels hebben een deel stress nodig, een gezonde kleine hoeveelheid om er van te leren, te herstellen en sterker te worden. Chronische stress creëert kwetsbaarheid; Acute stress gevolgd door rust bouwt anti-kwetsbaarheid op. Er moet altijd bewust omgegaan worden met stress en het verschil tussen stress en pijn moet duidelijk zijn. Wanneer het lichaam pijn ervaart is dit altijd de aanwijzing dat je iets teveel stress geeft, negeer zelfs niet de kleinste pijntjes. Stop de beweging of kom uit een houding.

Het is fascinerend om te zien dat na verloop van tijd het lichaam zich aanpast als we die stress niet geven. Zoals onze kaak die niet meer gewent is voedsel te verwerken waarvoor we moeite moeten doen door alle comfort die ons voedsel heeft gekregen, de kaak is na verloop van tijd kleiner geworden. Ook onze schoenen zijn zo comfortabel gemaakt dat de voeten minder flexibel zijn geworden en zich hebben aangepast. Kinderen moeten vies worden en zand uit de zandbak eten om hun immuun systeem sterker te maken. Al deze gevallen laten zien dat stress in het lichaam nodig is om sterker te worden.

De waarde van compressie is er een waar aandacht aan gegeven mag worden. Vele Yoga vormen waarschuwen hun studenten voor stress in het lichaam en compressie in botten en gewrichten. Maar wanneer we mindfull en met aandacht Yoga beoefenen wat is er erg aan compressie? Het lichaam is sterk genoeg om die stress aan te kunnen. Het lichaam wordt zelfs langzaam sterker als we af en toe wat uitdaging zoeken. Gebruik de juiste spieren en voorkom pijn.

Als docent moet je altijd goed leren luisteren naar studenten. Wat is hun achtergrond? Wat voor blessure heeft hij/zij? Wat is het advies van de dokter? Als je het juiste advies weet of wat het lichaam wel of niet aan kan kun je ernaar handelen. Niets doen is misschien erger dan een beetje stress toepassen. Wees voorzichtig maar niet te passief. Iedereen heeft een juiste hoeveelheid stress nodig om sterker en gezonder te worden.

De juiste hoeveelheid stress die we het lichaam geven heeft effect op iedere cel in ons lichaam. Elke cel heeft zijn eigen kwaliteit en we kunnen deze zelfs aanpassen. Als we een positieve houding bewaren naar beweging, en de juiste hoeveelheid stress die we de gewrichten, botten, kraakbeen en spieren etc. geven na een blessure kunnen we de zwakke plek weer sterker maken. We hebben stress nodig om te kunnen functioneren van ademhalen tot lopen. We moeten ons lichaam en iedere cel stress toebrengen om het voor ons te laten werken. Als jij luistert naar het lichaam leert het lichaam naar jouw reactie te luisteren en andersom.

Om Shanti.

—————————————————————

(English)

The value of stress

Stress is not always a bad thing. Sometimes we need stress to survive, without we would die. There is such a thing as to much stress, actually everything with to in front is not good (to heavy, to hot, to cold etc) we never over-stress things we need to find the right balance between what is good for the body and what is to much. In Yoga some understanding occured that stretching is good but compression should be avoided. Stress within the body is always present, when you walk, run, even sit or lay down. We need the stress to keep the body healthy, muscles grown stronger from a healthy pressure even bones grow thicker. Pressure (stress) in the joints even creates the synovial fluid which helps the joint’s movement.

When we stress the joints, ligaments, bones, cartilage and connective tissue we always approach it in a Yin way. Being gentle en without force. We stress the tissue to make it a little weaker so afterwards is can recover and become stronger and increase tollerance. We also need rest in between to give time to heal. We should never hold the stress for a long period of time in which the body gets damaged. Sometimes we don’t know we overstress for example one specific joint, of even never stress the joint and it can also not become stronger. In both cases the joint gets weakened.

One day you’ll find yourself in a pose or a movement and the body will react to it and an injury will be the outcome. Always handle with care but stress needs to be applied. All tissues needs stress, a healthy small amount to get the hang of it, take rest, recover and grow stronger. Chronic stress creates fragility; Acute stress followed by rest builds antifragility. There needs to be attention to the difference between stress and pain. When the body experiences pain this is your warning that you are stressing something to much, even little pains. Stop the movement or come out of a pose.

It is amazing to see how over time our bodies addapt to the non-stress we give it. As our jaw who is not used to working hard because of more comfortable foods, becomes smaller. Even our shoes are made to comfortable and our feet adjust to it by becoming less flexible. Children need to get dirty and eat sand to build up a strong immune system. All these cases show that we need to stress our body to gain strength.

The value of compression is one that needs to be adressed. Many Yoga froms will warm their students about stress that might be felt of compression in the bones or joints. But when we practice in a mindful way and carefully use our muscles, what is bad about compression? The body is able to handle this stress to a certain amount. The body even becomes stronger if we stress it every now and then. Use the right muscles and avoid pain.

As a teacher you should always listen to a student. What is their background? What is the injury they have? What did docters tell her? Knowing that you can offer her advise or what she can or can’t do. Doing nothing might hurt the student as much as overstressing. Be careful but not to passive. Every body needs some kind of appropriate stress to become stronger and healthier.

The appropriate stress we apply to our body works throught every cell in our body. Every cell has it’s own quality and we can even change them. If we keep an healthy attitude towards our movement, the right amount of stress we apply to our joints, bones, cartilage, muscles etc. we can restore movement after injury or we can make weak spots stronger again. We need stress in order to function from breathing to walking. We need to stress our body and the cells within our body to make them work for us. You listen to the body and it will listen to your respond and vice versa.

Om Shanti.

Picture: Shoelace sequence from Yin-Yoga

Geef een reactie
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: