search instagram arrow-down

Hersenspinsels

CADEAUBON

Wil je een les of workshop weggeven? Neem dan contact op met jouw wensen zodat ik een cadeaubon voor je kan maken.

Heb je een cadeaubon ontvangen? Stuur dan een e-mail naar bhaskarayayoga@hotmail.com met jouw voor- en achternaam zodat ik jouw tegoed in een account kan aanmaken.

Zodra je account is aangemaakt met jouw tegoed krijg je bericht ter bevestiging en kun je jouw tegoed besteden door in het lesrooster de les te kiezen.

volg ons op SOCIAL MEDIA

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden voor het volgen van lessen bij Bhaskaraya Yoga.

Klik hier voor de privacy verklaring omtrent het verwerken van klant gegevens bij Bhaskaraya Yoga.

© Alle foto’s gebruikt op deze website zijn persoonlijk eigendom.

(Nederlands)

Mijn kennis van reuma is niet groot en omdat er toch veel mensen in de les komen die reuma óf fibromyalgie hebben ben ik mij eens gaan verdiepen wat Yoga voor hen kan betekenen en hoe ik hierbij kan assisteren. Niet iedere yogi heeft de behoefte een specialistische les te volgen en vind het juist fijn een open les te bezoeken om niet teveel op te vallen. Wat ik niet wist is dat er in Nederland 2 miljoen mensen een reumatische aandoening hebben. Reuma is een verzamelnaam voor verschillende chronische aandoeningen. Fibromyalgie is één van die onderdelen en betekend letterlijk: pijn in spieren en bindweefsel.

Er bestaan verschillende theorieën over de werking van Yoga bij reuma. Het is niet wetenschappelijk bewezen dat Yoga helpt bij reumatische aandoeningen of fibromyalgie. Vanuit de Yogafilosofie kunnen we wel zeggen dat Yoga de doorbloeding in het lichaam en de gewrichten gestimuleerd wat voor iemand met reuma bevorderlijk kan zijn. Het lichaamsbewustzijn dat je langzaam creëert tijdens yogalessen kan je ook helpen naar het lichaam te luisteren en te voelen waar het toe in staat is, waar je opties moet nemen die de docent aangeeft of waar voor jou uitdagingen liggen. Daarnaast is kunnen of leren ontspannen iets waar iedereen baat bij heeft, zo ook reumapatiënten. Vele vormen van reuma zorgen er voor dat de diepe slaap, de delta-slaap, niet of nauwelijks mogelijk is wat kan leiden tot chronische vermoeidheid. In dit slaap stadium vind spier- en bindweefselherstel plaats doordat het lichaam dan het meest ontspannen is.

Het sympathisch zenuwstelsel (wanneer het lichaam geactiveerd wordt), dat bij inspanning actief is, wordt door middel van Yoga oefeningen en bijvoorbeeld de buikademhaling gekalmeerd. Je activeert dan het para-sympathische zenuwstelsel (wanneer het lichaam rust vind). Hierdoor ben je in staat om gemakkelijker te ontspannen. Ook zorgen Yoga oefeningen er voor dat je hartslag omlaag gaat wat de geest en het lichaam rustiger, en de ademhaling bewuster maakt. Reuma patiënten zonder medicatie hebben altijd last van hun spieren. Deze worden constant geprikkeld om zich aan te spannen. Door een betere ontspanning kun je door middel van Yoga ook pijnvermindering ervaren.

Omdat er zoveel verschillende vormen van reuma zijn is er ook nooit een eenduidige oplossing of optie voor verlichting. Zo is artrose een vorm van slijtage en artritis een ontsteking. En beide vragen om een verschillende aanpak. Wat altijd van belang is dat je het voorzichtig aanpakt. Wees mild voor jezelf, voor het lichaam én de geest. Vraag sowieso altijd advies aan een professional. Zij zullen je vertellen wat wijs is aan de hand van een diagnose of een stadium waarin reumatische klachten zich aandienen. Vaak zullen zij adviseren dat je juist mag bewegen, beweging maakt het lichaam altijd sterker mits je dit mindfull en eventueel met de juiste begeleiding doet. Naast dat het helend is voor je lichaam is dit ook helend voor de geest.

Er zijn vormen van Yoga die beter geschikt zijn wanneer iemand reumatische klachten heeft. Maar het blijft aan de persoon zelf of te beslissen en te voelen wat voor hem of haar het beste aanvoelt. Het doel dat iemand heeft bij een Yoga les zal met reumatische klachten of bijvoorbeeld fibromyalgie anders zijn dan voor iemand zonder deze klachten. De een zal de ontspanning, ademhaling en zachtere oefeningen als fijn ervaren terwijl de ander graag wat uitdaging zoekt en voor lenigheid en uithoudingsvermogen gaat. Over het algemeen kun je zeggen dat Yin Yoga en Restorative Yoga en elke zachtere vorm van Yoga geschikt is voor reumapatiënten. Wat niet wegneemt dat een zachte vorm van Hatha Yoga beoefent kan worden, neem opties of gebruik hulpmiddelen om de meer statische houdingen comfortabel te houden. Meer over Hatha-, Yin- en Restorative Yoga lees je in eerder geplaatste artikelen op deze website.

Welke les je kiest om aan deel te nemen is aan ieder voor zich. Je kunt zelf het beste aanvoelen wat wél en niet werkt voor jouw lichaam en voor jouw specifieke klachten. Probeer eens les een uit, vertel altijd de docent wat de klachten zijn dan kan hij of zij je erin begeleiden zodat de klachten in ieder geval niet erger worden. Werkt een les niet voor je dan is dat wat het op dat moment is, maar wellicht vind je één van de voordelen die Yoga voor je kan doen en helpt je dat al op weg naar acceptatie van de aandoening of de klachten. Als is het maar het bewust worden van de ademhaling. Vaak word er een verkeerde ademhaling geconstateerd bij reumapatiënten i.v.m. de constante alertheid van het lichaam en de reacties op spierspanningen en pijn. Een juiste ademhaling kan al voor meer ontspanning in lichaam en geest zorgen. En wanneer er ontspanning te vinden is, is ruimte voor rust en acceptatie en kun je bewust houdingen aannemen die voor jou geschikt zijn. Zo vind je langzaam weer beweging en dat is zo veel meer waardevol dan stil te komen zitten.

Yoga kan je helpen om te gaan met het centrale zenuwstelsel. Het vinden van acceptatie maar ook het vinden van uitdagingen op een geschikte en rustige manier. Als je de geest met het lichaam kan verbinden, die connectie kunt leggen en werkelijk kunt voelen wat er aan de hand is in het lichaam, kan het zijn dat klachten verminderen. Denk niet dat Yoga niks voor jou is en dat je juist lening moet zijn om Yoga te beoefenen. Het mooie aan Yoga is dat er honderden houdingen en oefeningen zijn en er zo altijd wel één is die voor jou waardevol kan zijn.

Om Shanti.

———————————————-

(English)

My knowledge about rheumatism is not large and because there are people is my class who have rheuma or fibromyalgia i decided to search about what Yoga can do for them and how i can assist. Not every yogi feels the need to find e specialized yogaclass and finds it more pleasant to attend an open class. What i didn’t know is that only in The Netherlands there are 2 million people with a rheumatic condition. Rheumatism is a collective name for multiple chronical conditions. Fibromyalgia is one of those subjects and literally means pain in muscles and connective tissue.

There are many theories about the benefits of Yoga and rheumatism. But there are no scientific studies which show Yoga helps with rheumatism and fibromyalgia. From the Yogic philosophy we can say that Yoga stimmulates the bloodcirculation in the body and the joints are stimmulated which might be beneficial for reumatism. The body awareness you slowly gain in class helps you to listen and feel what the body is capable of, where you should take options as the teacher gives them or where a challenge could be. Besides that you’ll learn how to relax which benefits everybody, and so reumatic patients. Many forms of reumatism tend to keep you from deep sleep called the delta-sleep which can lead to chronic fatigue syndrome. In this sleeping stadium your body finds muscle- and connective tissue recovery because it is the most relaxed.

The sympathic nervoussystem (your body becomes alert), which is active when you make some effort, is calmed when you practive Yoga or breathing exercises. You activate your para-sympathic nervoussystem (when the body finds rest). With this you will be able to soften the body and relax more. Yoga exercises also make the heartbeat steady and more slow which calms the body ánd the mind and you will become more aware of the breath. Rheumatic patients without medication are in constant pain within their muscles by this constant muscle tension which is stimmulated. Focussing on relaxation during Yoga practice you might find pain reduction.

Because there are so many kinds of rheuma there is never a one-sided solution or option for releaf. So you’ll find that artrose is a kind of wear of the joint and artritis is a infection. Both need a different approach. What is most important is that you’ll approach it gently. Be kind to yourself, your body ánd your mind. Always seek advice form a professional first. They will tell you what is best to do according to the diagnosis or the stadium of rheuma you are in. Often they will advise that you should move of exersize, moving the body makes is stronger more so when you’ll do it mindfully and with the right guidance. Apart from it healing your body it also heals the mind.

There are kinds of Yoga which are more suitable for someone having rheumatic sympotoms. But it’s always up to a person to deside for him or herself what feels best. The goals of someone attending a yogaclass with rheuma is different from others without symptoms. They will find comfort in the relaxation and breathing exercises as to the other person will seek flexibility and endurance. Generally you could say that Yin Yoga and Restorative Yoga and any softer version of Yoga is very suitable for rheumatic patients. This doesn’t mean that won’t enjoy a Hatha Yoga class in a softer kind of way. They might find options of tools to keep the more static postures to keep it comfortable. More about Hatha-, Yin- and Restorative Yoga you can read in earlier articles on this website.

Which class you choose to be part of is up to you. Only you can feel what suits best to your needs and what aplies to your body and specific needs. Try a class, always tell the teacher what your symptoms or complaints are so they can help and guide you and more make the symptoms worse. If a class doesnt work for you then it doens’t try someting different. But you might find one of the exercises or postures benificial or helpfull which is already a way to understanding and accepting your body. Even if it is just the awareness of breathing that helps you calm the mind. Often you will find that people suffering from rheuma have a wrong breathing method. This is caused by the constant muscle tension and the body that is being kept alert. Finding the right breath can already lead to relaxation in the body and the mind. And when there is relaxation you will find space for rest and acceptance to find poses that suit you best. Slowly you will manage to find poses and movement which is much more valuable than sitting still.

Yoga can help you cope with the central nervoussystem. Finding acceptance but also knowing where there is a challenge in a right and suitable manner. When the mind relates to the body, you can connect them and truly feel what is going on in the body, you might find the symptoms reducing. Never think that Yoga is not for you and that you need to be felexible to practice it. What is the beauty of Yoga is that there are over a hundred postures and movements so there will always be at least one that is more valuable for you.

Om Shanti.

0221

4 comments on “Rheumatism & Yoga

 1. Madelon schreef:

  Vanuit fysiotherapeutisch oogpunt kan ik zeggen dat je blog de juiste adviezen geeft! Leuk om te lezen ook

  Liked by 1 persoon

  1. bhaskarayayoga schreef:

   Nice! Leuk om te horen dat de bronnen die ik had dus kloppen. Ik kreeg van de week ook een mooi compliment van een student die haar fysio zei dat haar bindweefsel voelbaar soepeler was geworden. Toen zij zei ik beoefen Yin-Yoga kende de fysiotherapeut het helaas niet… 😉

   Like

  2. bhaskarayayoga schreef:

   Precies! Super leuk ❤

   Like

 2. Madelon schreef:

  Wat leuk! En de fysiotherapeut leert zo ook elke dag weer wat nieuws toch;)

  Like

Geef een reactie
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: