search instagram arrow-down

Hersenspinsels

“Easy” Twist sommige namen van houdingen kloppen niet met de ervaring. Deze twist is voor mij, ookal lijkt het op deze foto misschien niet zo, helemaal niet easy. Mijn ribben raken mijn heupbot wat heel ongemakkelijk is voor lange tijd. Of mijn benen óf mijn schouders blijven niet aan de vloer en zelfs met ondersteuning is het alles behalve ontspannen... Liever een andere houdingen met dezelfde functie 😉
Antagonisten | Ook wel tegengestelden. Warm/koud, zwart/wit, hard/zacht, donker/licht, Yin/Yang. . Ze zijn onafscheidelijk. We kennen het een niet zonder het ander. Hoe kun je weten dat het licht is als het nooit donker zou zijn? . In praktijk op de mat is het belangrijk dat als we stretchen we een tegenhanger zoeken. Zoals het stretchen van de quadriceps waarvoor je de hamstring aanspant (actief/yang) of de knie moet buigen (passief/yin) en andersom. Alleen stretchen is niet waar het lichaam genoeg aan heeft. Spieren aanspannen/activeren zorgt weer voor versteviging. Aan jou als yogi de opdrachten te herkennen wat het lichaam nodig heeft op dit moment.
ANXIETY is een woord in het engels dat zich niet makkelijk laat vertalen in het Nederlands. Het dichtstbij komt wellicht chronische angst... . In een samenleving waarin we altijd AAN staan liggen dit soort emoties die worden aangestuurd door ons sympathisch zenuwstelsel op de loer. Het is voor een mens niet ‘normaal’ om altijd aan te staan. De constante alertheid of er een telefoontje, e-mail of bericht binnenkomt werkt uitputtend. We gaan in de overlevingsstand en kunnen niet meer helder elke situatie die zich voordoet beoordelen. Die automatische piloot noemen we in yoga ook wel Manas welke put uit eerdere ervaringen ipv te anticiperen op wat er werkelijk gaande is. . In yoga proberen we ons para-sympathisch zenuwstelsel te stimuleren door meditatie, pranayama, asana etc. Buddhi noemen het observerende deel van ons wezen. Buddhi is niet hetgeen dat handelt maar observeert en beoordeeld. Het kalmeert het zenuwstelsel zodat we helder kunnen denken en zelfs tot inzicht kunnen komen dat de reactie die we vaak (soms al jaren) hebben op een situatie, zoals het hebben van angst, helemaal niet gegrond is. Pas als we inzien dat ons handelen helemaal geen functie heeft zullen we onze koers wijzigen zonder moeite omdat we inzien dat alleen dat het juiste handelen is.

CADEAUBON

Wil je een les of workshop weggeven? Neem dan contact op met jouw wensen zodat ik een cadeaubon voor je kan maken.

Heb je een cadeaubon ontvangen? Stuur dan een e-mail naar bhaskarayayoga@hotmail.com met jouw voor- en achternaam zodat ik jouw tegoed in een account kan aanmaken.

Zodra je account is aangemaakt met jouw tegoed krijg je bericht ter bevestiging en kun je jouw tegoed besteden door in het lesrooster de les te kiezen.

volg ons op SOCIAL MEDIA

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden voor het volgen van lessen bij Bhaskaraya Yoga.

Klik hier voor de privacy verklaring omtrent het verwerken van klant gegevens bij Bhaskaraya Yoga.

© Alle foto’s gebruikt op deze website zijn persoonlijk eigendom.

We zien vaak prachtige beelden voorbij komen rond deze tijd van het jaar. Veel lichtjes, rijke kleuren en feestelijkheden. We horen de term Divali of Diwali maar wat betekend het? En waar is het voor?

Divali betekent letterlijk: “rij van diya’s” en is een vrolijk Hindoefeest, het feest van de duizend lichtjes. Divali is gewijd aan Maha Lakshmi, de godin van het licht, de voorspoed, het geluk, het succes, de wijsheid en de welvaart. Lakshmi is de vrouw van Vishnoe, de God van het onderhoudende, zorgzame en beschermende aspect van de schepping.

Divali wordt gevierd tijdens de nieuwe maan in de maand Asvin (zevende maan in Hindoe kalender, in het westen eind september/oktober). Bij het Divalifeest gaat het om de goede dingen die het kwade overwinnen: dit kun je zo breed nemen als voor jou toepasbaar is.

Voor Divali reinigen vele Hindoes het lichaam (van binnen en buiten) en het huis grondig. Vaak word er ook nieuwe kleding gekocht en aangetrokken. In de donkere nacht van de nieuwe maan word het hele huis verlicht met diya’s (aardewerk schaaltjes met geklaarde boter en een katoenen pitje). Vrouwen (en soms ook mannen) voeren voor de deur een plechtigheid uit. Hierbij bidden zij tot Lakshmi en nodigen haar uit binnen te treden. Voor de vrouwen is het nu tijd om “Amavas ka kajal” te maken, het oogzwart van de nieuwe maan. Ze wrijven een plaatje ijzer met olie in en houden dat boven een van de diya’s. Weldra vormt zich op het plaatje een laagje roet. Deze vette roet is de kajal, het oogzwart voor de rest van het jaar wordt ze aangebracht om het ‘boze oog’ af te wenden.

Nadat men zich te goed heeft gedaan aan een vegetarische maaltijd, brengt men de rest van de avond door met dobbelen. Kleine, symbolische bedragen worden ingezet en men gelooft dat succes in huis wordt gehaald door op deze avond te spelen.

De hele nacht branden er diya’s en vele andere soorten lichtjes, zodat Lakshmi het huis goed kan vinden. Door al die lichtjes wordt ook het innerlijk van de mensen verlicht. Zodat iedereen met een schone lei kan beginnen. Divali is het enige feest dat heel India verenigd.

Divali wordt vaak gevierd in gezinsverband. Het is een feest voor iedereen en verwelkomt in het leven. Licht wordt geassocieerd met succes en hoop.

Tijdens Divali wordt ook de terugkeer van Rama in de stad Ayodhya gevierd en wordt hij gekroond als koning, nadat de demon Ravana door hem is gedood. Zo viert de een de terugkomst van Rama, terwijl een ander de godin Lakshmi eert. Maar iedereen viert met evenveel devotie de vernieuwing van het leven.

Divali wordt meestal in 5 dagen gevierd. Elke dag heeft zijn eigen rituelen en mythes:

De eerste dag is genoemd Dhanteras, deze valt op de 13e dag van de maand Ashwin. Het woord Dhan betekent rijkdom. Deze dag is heel belangrijk voor de samenleving.

De tweede dag is bekend als Chotti Divali (kleine Divali), deze valt op de 14e dag van de maand Ashwin. De legende relateert deze dag aan koning Bali die de halfgoden gevangen hield.

De derde dag van het feest Divali is de meest belangrijke dag van de Lakshmi puja, welke geheel in het teken staat van de godin Lakshmi. Deze dag is ook bekend als Chopada-puja. Deze dag valt op de donkere nacht van Amavasya (donkere helft van de maand). Men gelooft dat op deze voorspoedige dag god Krishna zijn incarnatie heeft verlaten. Puja is het brengen van een offer door een toegewijde aan een God of Godin. Voor Lakshmi is dat een diya of een vorm van licht.

De vierde dag is genaamd Padwa, welke de kroning van de koning Vikramaditya onderstreept. Op deze dag begon ook de Vikram-samvat: de jaartelling van de Hindus.

De laatste van de 5 dagen is bekend als Bhaiya-Dooj. Tijdens deze dag staat de liefde tussen zus en broer centraal. De broer gaat naar het huis van zijn zus om deze dag te vieren.

Na Divali gaan veel hindoes op bedevaart, bij voorkeur naar de heilige rivier de Ganges. Men neemt daar een religieus bad: een Ganga-nahan.

Om Shanti.

 

———————————————————————

 

Diwali
Often this time of the year we see beautiful pictures passing by. Many lights, rich colors and festivities. We hear the term Diwali but what is it? And what does it stand for?

Diwali literally means: “row of diya’s” and is a Hindu festivity, the one of a thousand lights. Diwali is dedicated to Maha Laxmi, the godess of light, prosperity, luck, succes and wisdom. Laxmi is the consort of Vishnu, the God of Preservation and Protection.

Diwali is celebrated during the new moon of the month Asvin (7th month in Hindu calender, in the west end of september/oktober). Diwali stands for overcoming the dark side and embracing the good. This can be interpreted as it does to you.

When Diwali is approaching many Hindus clean their body (internal and external) as well as their house. Often new clothes are bought and worn during the festival. In the dark night of the new moon the whole house is being lightened by diyas (clay cups filled with ghee and a cotton wick). Women (and sometimes men) perform a ritual at the front door of the house. Praying to Laxmi inviting her inside. For women it is now time to prepare “Amavas ka kajal”, the mascara of the new moon. They hold a small piece of iron in the flame of a diya. A small amount of soot (kajal) is formed on the plate and this will be applied to the eyes the rest of the year to keep off the “evil eye”.

After everyone has eaten from all the delicous prepared vegetarian meals they spend the evening on games. Small, symbolic sums of money are deployed and one believes in this way the succes in a household will be fortunate.

The whole night diyas and all sorts of light burn and shine in and around the house so Laxmi can find her way to the house. Through all these lights the inner soul is being lit to. Every person will start the new year with a clean slate. Diwali is the only festival celebrated throughout India.

Diwali is often celebrated within a household. The festival is for everyone and welcomes life. Light is associated with succes and hope.

During Diwali some also celebrate the return of Lord Rama to the city of Ayodhya where he is crowned king for defeating the demon Ravana. Some celebrate the return of Rama, some honor Laxmi and some do both. But everybody celebrates, with a lot of devotion, the renewal life.

Diwali is often celebrated during 5 days. Every day has it’s own rites, rituals and myths.

The first day is called Dhanteras, this is on the 13th day of the month Ashwin. The word Dhan means wealth. This is an important day to the entire community.

The second day is called Chotti Divali (little Divali) which is on the 14th day of Ashwin. The legend relates this day to king Bali who kept demi Gods as prisoners.

The third day is the most important day during Diwali and is called Laxmi-puja which as you can understand is dedicated to Lakshmi. This day is also called Chopada-puja. This day is on the darkest night of Anavasya (dark half of the month). One believes on this day Lord Krishna ended his incarnation. Puja is making an offer of some kind to the Gods by devoties. In Laxmi puja this is often a diya of some form of light.

The fourth day is called Padwa, the crowning of king Vikramaditya. On this day the Hindu calender started: Vikram-samvat.

The last and fifth day is know as Bhaiya-Dooj. During this day the love between brother and sister is central. The brother visits the house of his sister on this day to celebrate.

After Diwali many Hindus go on pilgrimage preferably to the holy Ganges river. Where they take a religious bath called: Ganga-nahan.

Om Shanti.

 

img_5889
(Photo by NASA: India on the first night of Diwali.)

Geef een reactie
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: