search instagram arrow-down

Hersenspinsels

CADEAUBON

Wil je een les of workshop weggeven? Neem dan contact op met jouw wensen zodat ik een cadeaubon voor je kan maken.

Heb je een cadeaubon ontvangen? Stuur dan een e-mail naar bhaskarayayoga@hotmail.com met jouw voor- en achternaam zodat ik jouw tegoed in een account kan aanmaken.

Zodra je account is aangemaakt met jouw tegoed krijg je bericht ter bevestiging en kun je jouw tegoed besteden door in het lesrooster de les te kiezen.

volg ons op SOCIAL MEDIA

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden voor het volgen van lessen bij Bhaskaraya Yoga.

Klik hier voor de privacy verklaring omtrent het verwerken van klant gegevens bij Bhaskaraya Yoga.

© Alle foto’s gebruikt op deze website zijn persoonlijk eigendom.

Het is altijd leuk als er na de les vragen worden gesteld. Niet alleen leren mensen van mij maar ook zeker andersom. Elke les weer. Een ware Yogi is altijd student. Gister kreeg ik de vraag waarom we de klank OHM maken en eigenlijk meer specifiek waarom de letter “o”? Ik weet een deel over de betekenis van de klank en het symbool OHM maar lang niet alles en vond het een mooie kans om meer hierover te onderzoeken en te delen.

Elke les die ik geef beginnen we met het maken van 3maal de OHM klank, en sluiten de les af met 3maal OHM en 3maal Shanti (vrede). Er zijn verschillende stromingen en filosofieën over de OHM klank, waar het vandaan komt en waarom we het gebruiken. Hierbij geef ik mijn overtuiging, dit hoeft niet jouw of de absolute waarheid te zijn.

De OHM klank of vibratie staat voor het kosmische bewustzijn en is volgens de Yoga filosofie de klank waarmee het Universum is ontstaan. Het maken of het laten horen van de OHM klank reikt ver voorbij ons Universum en opent ons hart. De klank werkt kalmerend, ons zenuwstelsel vind hiermee ontspanning, de bloeddruk daalt en de geest komt tot rust. Je kunt dus zeggen dat het maken van de klank aan het begin en aan het einde van de les helpt ontspannen en ons brengt tot een dieper bewustzijn dan alleen het uitvoeren van de asana’s.

Nu, waarom de “o” als letter en klank? Het symbool dat wij kennen als OHM zoals op de afbeelding is de vorm die de bij de klank hoort. Het symbool heet eigenlijk geen OHM maar Omkar. En OHM spreken we eigenlijk meer uit als AUM. De A uitgesproken als AAaahh… de meest open en diepe keelklank, het stadium van menselijk bewustzijn en staat voor het ontwaken, het aardse of materieel niveau. De U uitgesproken als UUuuhh… de klank het meest voorin de mond liggend staat voor dromen, denken, voelen, wensen. De M uitgesproken als MMmmmm… is het sluiten van de mond. Dit staat voor het stadium van diepe bewustwording.

In de Vedische geschriften staat ook wel dat de letter A staat voor de schepping (Brahma) de U voor het onderhouden (Vishnu) en de M voor het vernietigen (Shiva) samen de drie-eenheid. Het steeds weer ontstaan en vergaan van nieuwe universa waarvan er in de Vedas staat er meer zijn dan 1 welke wij “kennen”. Er zijn studies naar het geluid van de klank waarbij de vorm van de klank OHM een ovaal aanneemt (zie in de video hieronder). In de Vedas staat beschreven hoe het Universum is geschapen en hoe het is vormgegeven, een ovale vorm. De klank OHM is ook wel de meest basis klank die er te vinden is. Als we de klank maken vibreert deze op een frequentie van 432Hz welke dezelfde vibratie is van alles in de natuur en het Universum.

Er is nog zoveel meer over de Ohm klank te vertellen dat er in de Vedas een heel boek genaamd Mandukya Upanishad aan is gewijd.

Moge we samen nog velen malen deze prachtige klank delen.

Om Shanti.

 

 

 

OM /OHM / AUM

It’s always nice when people ask questions after a class. Not only they learn from me but i always learn from them to. A true Yogi is always a student. Yesterday i got a question from a student asking me why we make the OHM sound and especially why it is the “o” we pronounce. I know and have been taught a lot about this but i don’t know everything so i thought that was a wonderful opportinuty to do some research and share this with you.

Every class that i teach we start by making 3 times the OHM sound, and we end the class again making 3 times the OHM sound and 3 times Shanti (Peace). There are many different believes and philosophies about the OHM sound where it comes from and why we make it. In this article i give my humble opinion which doesn’t have to be the ultimate truth or your truth.

The OHM sound or vibration stands for the cosmic conciousness and is according to the Yoga philosophy the first sound made when the Universe was created. The making of the OHM sound reaches far beyond our Universe and opens our hearts. The sound calms us, benifits our parasympathic nervoussystem, our bloodpressure decreases and our mind finds rest. You could say the sound we make at the biginning and end of class helps us relax and can bring us to a deeper state of knowing other then just practicing asana’s.

Then why do we make the “o” as a letter and sound? The symbol we know as OHM like the picture that goes with this article is the shape that the sound makes. The symbol actually isn’t called OHM but Omkar. We actually pronounce OHM more like AUM. The A sounds like AAaahh… the most open en deep throat sound. The U sounds like UUuuhh… the sound most in front of the mouth symbolizing the dreamstate, thinking, feeling, wishing. And the M sounds like MMmmmm… the closing of the mouth. Symbolizing the awakened state, all knowing.

In the Vedic scriptures it is written that the letter A stands for creation (Brahma) the U for preservation (Vishnu) and the M for destruction (Shiva) the 3 murti, or holy trinity. The constant creation and destruction of new universes about which the Vedas tell there is more than the one we “know”. Studies about the sound OHM also found out that the sound creates the shape of an oval (as you can see in the video below). In the Vedas it is written how the Universe is created, what it looks like and what shape it has, an oval. The OHM sound is also the most basic sound one could find. When we make the sound we make a vibration which has a frequency of 432Hz which is the same vibration found in nature and the Universe.

There is so much more to tell and investigate about the OHM sound and symbolism. That is why there is a whole book in the Vedas dedicated to the discription of it called Mandukya Upanishad.

May we share this beautiful sound many times together.

Om Shanti.

Check the video here:  The shape of the OHM sound

Geef een reactie
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: