search instagram arrow-down

Hersenspinsels

CADEAUBON

Wil je een les of workshop weggeven? Neem dan contact op met jouw wensen zodat ik een cadeaubon voor je kan maken.

Heb je een cadeaubon ontvangen? Stuur dan een e-mail naar bhaskarayayoga@hotmail.com met jouw voor- en achternaam zodat ik jouw tegoed in een account kan aanmaken.

Zodra je account is aangemaakt met jouw tegoed krijg je bericht ter bevestiging en kun je jouw tegoed besteden door in het lesrooster de les te kiezen.

volg ons op SOCIAL MEDIA

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden voor het volgen van lessen bij Bhaskaraya Yoga.

Klik hier voor de privacy verklaring omtrent het verwerken van klant gegevens bij Bhaskaraya Yoga.

© Alle foto’s gebruikt op deze website zijn persoonlijk eigendom.

Waar vind je de juiste Yogadocent? Wie doet het goed? En wie verteld nou de waarheid? De laatste tijd komen mij meer van dit soort vragen ter oren. Vragen die ik voorbij zie komen, die direct gesteld worden of door andere kanalen waarbij ik hele rare ideeën hierover waarneem.

Zoals ik zelf vaker heb gehoord in meditatie cursus, in mijn Yoga opleiding en wat ook in diverse filosofieën naar boven komt is dat niemand jou kan vertellen wat een goede docent is. Wat zijn dan die criteria voor “goed”? Wat ik fijn vind in een docent kan voor iemand anders juist heel storend zijn. Dit geldt niet alleen voor docenten in Yoga maar ook vele andere vormen van informatie bronnen zoals professoren, politici, hoogleraren in diverse gebieden, spiritueel leiders noem maar op.

Om op mijn eigen terrein te blijven is het vinden van een goede Yogadocent niet aan een ander. Mijn mening is dat elke student in welke vorm dan ook zelf moet zoeken naar wat bij hem of haar past. Luister naar je intuïtie, je hart en je gevoel. Ik geloof zelf dat een ieder die jouw pad kruist daar hoort te zijn. Het geeft jou op dat moment informatie of een les, goed of slecht je kan er altijd van leren en groeien.

Hoe weet ik of een Yogaschool of docent bij mij past? Heel simpel gezegd; dat weet je niet van te voren. Je zult dit zelf moeten gaan ervaren. Je kunt allereerst eens naar de website kijken als deze er is. Staan hier dingen op die jou aanspreken? De website geeft vaak al een voorproefje of sfeer van wat een docent naar buiten wil brengen. Soms zijn er kennissen die vol lof zijn over hun docent, vraag hier eens over verder wat hun er dan zo fijn aan vinden, spreekt dit jou ook aan? Neem daarna eens een proefles, neem er niet 1 maar probeer er minstens 3 (als de Yogaschool dit aanbied) om aan de omgeving, de manier van lesgeven en de docent te wennen. Na 3 lessen kun je voor jezelf goed nagaan of de les jou bied wat je zoekt en wat jij nodig hebt. Past het niet bij je dan zou het alles behalve slim zijn om door te blijven gaan. Het kan immers niet alleen lichamelijke maar ook mentale disbalans brengen. En dat is niet waarom we Yoga beoefenen. Let niet teveel op de prijs, het hoeft niet zo te zijn dat een heel dure Yogaschool beter is dan een goedkope, allicht zal de omgeving er prachtig uitzien, maar het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van de les. Ook de naam van een school of docent zegt niet veel over de les zelf, vele ingewikkelde namen die hoeven niet te betekenen dat dit dan ook uitkomt in een les.

Het kan van nut zijn om wat onderzoek te doen naar verschillende vormen en stijlen van Yoga. Als je daaruit een keuze maakt dan kun je misschien gerichter zoeken. Vragen staat altijd vrij. Een docent heeft misschien een heel grote CV en veel ervaring in diverse soorten Yoga, maar betekend dit dan dat hij of zij jou kan helpen met wat jij zoekt? Het kan heel fijn zijn om variatie te hebben, sommige profiteren hier heel goed van. Maar misschien zoek je liever iemand die heel gespecificeerd is in maar 1 ding?

Ga het eens ervaren en laat je inspireren door wat er voorbij komt en wie weet vind je dan wat perfect bij jou wensen aansluit.

Om Shanti.

 

 

What makes a good Yogateacher?

Where do i find the right Yogateacher? Who is any good? And who tells the truth? Lately some of these questions come to me. Some of the questions is see coming by, some are asked directly and others come through channels in which i hear very strange opinions.

As i myself have heard in meditation discourse, my Yoga teacher training and what comes out through many philosopies is that nobody can tell you what a right teacher is. What defines a “good” teacher? What i think is very special or enjoyable in a teacher, another might find very annoying. This does not only count for Yogateachers but many other sources of information like proffessors, polititians, academics in many fields, spiritual leaders and so on.

To stay within Yoga, finding the right Yogateacher is not to others. My opinion is that every student has to find out for himself what fits best. Listen to your intuition, your heart en your guts. I believe that every person that crosses your path is meant to be there. It gives you the information or lesson you need at that moment, be it good or bad you can always learn and grow.

How do i know if a Yogaschool of teacher fits me? Very simply stated; You don’t know on forehand. You’ll have to experience it for yourself. What you can do first is look at the website if there is any. Most of them give you a small preview of what they offer and what kind of atmosphere they like to share. There might be people you know, close friends, familiy etc who tell you about their amazing classes, ask them what makes the class so good for them and does this speak to you to? Take a trail class, not 1 but at least 3 (if the option is there) to get used to the surroundings, the setup of class and the teacher. After 3 classes you can deside for yourself if these classes gives you what you need and what you are looking for. If it doens’t then why bother continuing taking the class? It doens’t benefit your body but also it doens’t benifit you mentally. And that is not why we do Yoga. Don’t pay to much attention to prices, a very expensive Yogaschool doen’t have to be better than a more cheap one, even thought the location might be wonderfull, it is the quality of the class that matters most. Also the name of the Yogaschool or teacher doesn’t tell much about the class, many difficult names doens’t mean the class is automatically good.

It could be useful to investigate a little in different styles and forms of Yoga. If you can make a choice you can search more specificly. Questions are always free to be asked. A teacher might have a very large CV and experience in many directions but does that mean he or she can help you find what you need? I can be pleasant for you to have option, some benifit from it. But maybe you are looking for someone with very specific knowledge about just one thing?

Go, experience and get inspired by whatever comes to you and who knows you will find what suits best to your wishes.

Om Shanti.

Geef een reactie
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: